DAG 2 Rug/biceps

1e parcours Biceps
1 optrekken: 6 herhalingen
2 Dumbbell bicep curl: 12 herhalingen per arm
3 Ligende bicepcurl: 24 herhalingen

2e parcours

  • Dumbell rows :6 herhalingen
  • Wide-grip lat puldown: 12 herhalingen
  • Seated cable row: 24 herhalingen

Cardio naar keus minimaal 25 minuten.